top of page

Spullukus verzorgt en ontzorgt.

Soms geeft de opdrachtgever de sleutel van een huis met de opmerking : ‘maak het maar leeg en stuur mij de factuur’. Echter vaker zijn (financiële) omstandigheden anders en bieden wij een ontruiming op maat. Daarmee bedoelen we dat we samen met de opdrachtgever kijken naar een manier om de kosten te drukken; is de opdrachtgever in staat om te helpen? Bv door datgene wat op zolder staat alvast naar beneden te brengen, kasten te demonteren of de inhoud vd keukenkastjes alvast in dozen te pakken. Daarmee worden kosten gedrukt, immers tijd is geld.

Vraag een offerte aan voor jou type ontruiming.

woningbouwverenigingen, gerechtsdeurwaarders, en incassobureaus

Leeghalen van woningen. Deze ontruimingen hebben een ander karakter; het zijn ontruimingen waarbij de eigenaar om uiteenlopende redenen wettelijk afstand heeft gedaan van zijn/haar eigendom

Wanneer er blijkt dat er soms eenvoudigweg  tijd ontbreekt om – bijvoorbeeld de woning van ouders – leeg te ruimen. 

Makelaars en particulieren

Vervuilde woningontruimingen

 woningen en panden die extreem vervuild en/of verpauperd zijn.

De werkzaamheden die Spullukus verricht worden vooraf duidelijk en gespecificeerd schriftelijk vastgelegd. Deze overeenkomst wordt zowel door de opdrachtgever als Spullukus, ondertekend. 

Daarnaast houdt Spullukus van transparant werken, dwz dat er altijd wordt gecommuniceerd met de opdrachtgever bij onverwachte tegenvallers, dit om onduidelijkheden en/of miscommunicatie zoveel mogelijk uit te sluiten om zodoende de kwaliteit van onze werkzaamheden en gemaakte afspraken te waarborgen.

bottom of page