top of page

Stichting Kringloopwinkel Spullukus verzorgt sinds enige tijd ook ontruimingen & opruimingen aan in de breedste zin van het woord voor zowel particulieren als bedrijven. Denk hierbij aan het ontruimen van (huur) woningen, bedrijfspanden, tuinen, garages, zolders en woonboten.

Spullukus biedt deze dienst op maat aan, tijdens overleg met de opdrachtgever wordt gekeken wat precies de verwachtingen zijn;

Soms maakt de opdrachtgever de keuze mee te helpen, tijd is immers geld en soms gebeurt dat niet en neemt de opdrachtgever bewust afstand.

Spullukus hecht veel waarde aan transparant werken vóór, tijdens en na de klus middels nauw overleg met de opdrachtgever om zodoende het risico van miscommunicatie zo klein mogelijk te maken.

Integer en discreet 

Ongeacht het karakter van een ontruiming hecht Spullukus grote waarde aan integriteit en respect waarbij het proces van een ontruiming op een professionele manier wordt uitgevoerd. 

Spullen een tweede leven

De spullen uit het huis van een ontruiming werden in het verleden vernietigd. Spullukus kijkt kritisch naar deze spullen, waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen spullen die een tweede leven verdienen, en daarom naar de kringloopwinkel kunnen. Onbruikbare spullen worden afgevoerd naar een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. 

Indien wij tijdens een ontruiming persoonlijke bezittingen (denk hierbij aan rekeningafschriften, foto’s, notariële aktes etc), tegenkomen, houden wij deze apart om later aan de eigenaar terug te kunnen geven (soms gebeurt dit middels een bemiddelingskantoor).

Vraag een offerte aan voor jou type ontruiming.

woningbouwverenigingen, gerechtsdeurwaarders, en incassobureaus

Leeghalen van woningen. Deze ontruimingen hebben een ander karakter; het zijn ontruimingen waarbij de eigenaar om uiteenlopende redenen wettelijk afstand heeft gedaan van zijn/haar eigendom

Wanneer er blijkt dat er soms eenvoudigweg  tijd ontbreekt om – bijvoorbeeld de woning van ouders – leeg te ruimen. 

Makelaars en particulieren

Vervuilde woningontruimingen

 woningen en panden die extreem vervuild en/of verpauperd zijn.

De werkzaamheden die Spullukus verricht worden vooraf duidelijk en gespecificeerd schriftelijk vastgelegd. Deze overeenkomst wordt zowel door de opdrachtgever als Spullukus, ondertekend. 

Daarnaast houdt Spullukus van transparant werken, dwz dat er altijd wordt gecommuniceerd met de opdrachtgever bij onverwachte tegenvallers, dit om onduidelijkheden en/of miscommunicatie zoveel mogelijk uit te sluiten om zodoende de kwaliteit van onze werkzaamheden en gemaakte afspraken te waarborgen.

bottom of page