top of page

(extreme) Schoonmaak

Schoon enzo wordt soms op verzoek ingeschakeld na bv suicide . Of schoonmaak na leegruiming ve appartement waarbij de opdrachtgever de woningbouw is.

Indien nodig maakt Schoon enzo gebruik van desinfecterende middelen en beschermenden pakken.

Ook de WMO maakt soms gebruik vd diensten van Schoon enzo. Wanneer vast schoonmaakpersoneel ontbreekt (bv door personeelsgebrek, of vakantie). Maar ook om wachtlijsten weg te werken wordt Schoon enzo gevraagd voor (extreme) schoonmaak bij clienten die dreigen te vervuilen.

bottom of page