De statuten zijn te zien via onderstaande linken . 

2016

2017

2018

2019

2020

Stichting kringloopwinkel Spullukus is vanaf 26 juli 2017 een door de Belastingdienst erkend goed doel. Sinds deze datum heeft de Stichting de ANBI status

 

Volgens de statuten zijn we bekend onder de naam Stichting Spullukus. We zijn echter ook bekend onder de namen ‘Kringloopwinkel Spullukus’, Stichting Kringloopwinkel Spullukus’, en ‘Spullukus’. 

 

De Belastingdienst heeft Stichting kringloopwinkel Spullukus de ANBI status toegewezen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen voor de ANBI status, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen vindt u op de website van de belastingdienst. 

Adresgegevens:

Stichting kringloopwinkel Spullukus 

Molenstraat 5 

5281 JM Boxtel 

Tel.: 06 22588123 

RSIN nr : 856604951 www.stichtingkringloopwinkelspullukus.nl email : spullukus@ziggo.nl 

Bankgegevens : 

NL84RABO0308679024 t.n.v. St. Kringloopwinkel Spullukus. 

Lees ook het Beleidsplan van Stichting Spullukus, te lezen via deze link.

Financiering: 

Het vermogen van de Stichting bestaat uit al hetgeen door de Stichting wordt verkregen uit : 

· Verkrijging uit omzet van verkoop van spullen in de winkel, 

· Ontruimingen 

· (extreme) schoonmaak 

· Subsidies en donaties 

· Schenkingen, erfstellingen en legaten, 

· Opbrengsten uit deelnemingen 

· Alle andere verkrijgingen en baten. 

Bestuurders : 

F. Geurtz (voorzitter) 

N. van Roosmalen (penningmeester) 

E. Nooren (secretaris).