top of page

Stichting kringloopwinkel Spullukus is vanaf 26 juli 2017 een door de Belastingdienst erkend goed doel. Sinds deze datum heeft de Stichting de ANBI status

 

Volgens de statuten zijn we bekend onder de naam Stichting Spullukus. We zijn echter ook bekend onder de namen ‘Kringloopwinkel Spullukus’, Stichting Kringloopwinkel Spullukus’, en ‘Spullukus’. 

 

De Belastingdienst heeft Stichting kringloopwinkel Spullukus de ANBI status toegewezen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen voor de ANBI status, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen vindt u op de website van de belastingdienst. 

Adresgegevens:

Stichting kringloopwinkel Spullukus 

Molenstraat 5 

5281 JM Boxtel 

Tel.: 06 22588123 

RSIN nr : 856604951 www.stichtingkringloopwinkelspullukus.nl email : spullukus@ziggo.nl 

Bankgegevens : 

NL84RABO0308679024 t.n.v. St. Kringloopwinkel Spullukus. 

Financiering: 

Het vermogen van de Stichting bestaat uit al hetgeen door de Stichting wordt verkregen uit : 

· Omzet van verkoop van spullen in de winkel, 

- Omzet van verkopen online

· Ontruimingen 

· (extreme) schoonmaak 

- Kleine koeriersdiensten /- verhuizingen

· Donaties 

· Alle andere verkrijgingen en baten. 

Beloningsbeleid:

De stichting heeft een algemeen manager en een assistent-manager in dienst waarvoor salaris wordt betaald.

Hiernaast werken er een tiental personen op basis van vrijwilligheid.

Bestuurders : 

F.J.M.M. Geurtz (voorzitter) 

A.P.J.A. van Roosmalen (secretaris penningmeester) 

E.C.A.M. Nooren (algemeen lid).

bottom of page